Elke week nieuwe maaltijden, vers gemaakt en snel thuisbezorgd!

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.kleinechef-maaltijdbezorging.nl) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van deze website (Kleine Chef maaltijdbezorging), wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Kleine Chef maaltijdbezorging streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Kleine Chef maaltijdbezorging niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kleine Chef maaltijdbezorging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Kleine Chef maaltijdbezorging en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Kleine Chef maaltijdbezorging garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Kleine Chef maaltijdbezorging te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kleine Chef maaltijdbezorging heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Kleine Chef maaltijdbezorging aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Kleine Chef maaltijdbezorging zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Kleine Chef maaltijdbezorging daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.